Ruilen of Retourneren

Indien u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent met de ontvangen producten bestaat de mogelijkheid, binnen 14 dagen na de levering, om de producten te ruilen tegen een ander product. 

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u dit schriftelijk binnen voornoemde termijn van 14 dagen aan Rambler Company kenbaar te maken. 

Beschadigde en gebruikte artikelen kunnen niet worden geruild. 

Na retourontvangst van de producten door Rambler Company ontvangt u een ontvangstbevestiging en zal Rambler Company bv binnen 30 dagen de nieuwe producten aan u versturen. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal Rambler Company hierover in overleg treden met u en schriftelijk nieuwe afspraken maken. 

Alle (retour)zendingen in het kader van ruil komen volledig voor uw rekening en risico. 

Voor producten die speciaal op maat gemaakt zijn of speciaal naar de wens van koper vervaardigd, bestaat niet de mogelijkheid tot ruilen.